HOME

Pragnę poinformować, że w dniu 10 VII 2018 r. uzyskała osobowość prawną (KRS: 0000739532) i działa

FUNDACJA “POTRZEBUJEMY SIEBIE”

na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
założona przeze mnie i mojego syna
Jakuba Pawła Chmielewskiego.

Cele i zasady działania Fundacji (Statut, § 5)

  1. pomoc i opieka (dzienna i całodobowa) nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera jak również
    innych chorób reumatoidalnych, neurologicznych i psychicznych, a zwłaszcza nad ludźmi młodymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  2. integracja międzypokoleniowa pomiędzy seniorami a młodzieżą w tym osobami niepełnosprawnymi oraz prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości ich życia;
  3. działanie na rzecz włączenia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym i artystycznym odpowiednio do ich możliwości, zainteresowań i potrzeb;
  4. działanie na rzecz przełamywania istniejących barier psychologicznych w zakresie postrzegania roli osób starszych oraz przewlekle chorych, w tym chorych psychicznie i niepełnosprawnych w społeczeństwie;
  5. propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
  6. prowadzenie działań proekologicznych;
  7. propagowanie idei wolontariatu;
  8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym niepełnosprawnych.

 Brałam w tym udział!

Przeczytaj TUTAJ więcej na temat mojego udziału w Targach

Przeczytaj mój artykuł:

“Gdzie wzmógł się grzech…”. Ojciec Damazy Macoch i Boże miłosierdzie 


PRAKSEDA COLLECTION Małgorzata Chmielewska uczestniczyła w IV edycji SALONU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w dniu 7 października 2017 r. w godz. 10.00–14.00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
Relację z wydarzenia klikając w tym miejscu.

PRAKSEDA COLLECTION Małgorzata Chmielewska wzięła udział w Przedwakacyjnej III edycji SALONU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w Kielcach w dniu 17 czerwca 2017 r. w godz. 10.00–14.00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. 
Jest to cykliczne wydarzenie skupiające twórców indywidualnych, rzemieślników oraz firmy zajmujące się rękodziełem artystycznym.


Zob. Informację na stronie Radia Kielce  oraz krótką relację filmową na Facebooku

PRAKSEDA COLLECTION Małgorzata Chmielewska wzięła udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, które odbyły się w Kielcach w dniach 12-14 czerwca 2017 r. 
Była to największa impreza wystawiennicza w dziedzinie budownictwa sakralnego oraz sztuki sakralnej wszechstronnie prezentująca oferty produktów, artystów, przemysłu i rzemiosła, które służą pracy duszpasterskiej i kultowi religijnemu.

Zapraszam do mojego sklepu
PRAKSEDA COLLECTION   

“Prakseda Collection”

www.praksedacollection.pl

Hits: 4998