HOME

Pracownia rękodzieła artystycznego „PRAKSEDA COLLECTION”
oferuje usługi dekoracyjne:
♦ na podstawie powierzonych fotografii (tradycyjnych i cyfrowych), na meblach nowych i po renowacji oraz antykach, powierzchniach drewnianych, tworzywach sztucznych, metalach, szkle, tkaninach itp.; 
♦ aranżacje okolicznościowe (prezentacja w trakcie realizacji); 

a także wykonuje:
♦ renowację różnych przedmiotów starych i zniszczonych – nadaje im nowy wygląd;
♦ szycie firan, zasłon, pościeli (standardowej i na wymiar), obrusów zdobionych haftem;
♦ naprawy hafciarskie;

Ponadto realizuje: 
♦ indywidualne zamówienia z imienną dedykacją;
♦ współpracę z firmami oraz instytucjami.


Pragnę poinformować, że w dniu 10 VII 2018 r. uzyskała osobowość prawną (KRS: 0000739532) i działa

FUNDACJA “POTRZEBUJEMY SIEBIE”

na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
założona przeze mnie i mojego syna
Jakuba Pawła Chmielewskiego.

Cele i zasady działania Fundacji (Statut, § 5)

  1. pomoc i opieka (dzienna i całodobowa) nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera jak również
    innych chorób reumatoidalnych, neurologicznych i psychicznych, a zwłaszcza nad ludźmi młodymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  2. integracja międzypokoleniowa pomiędzy seniorami a młodzieżą w tym osobami niepełnosprawnymi oraz prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości ich życia;
  3. działanie na rzecz włączenia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym i artystycznym odpowiednio do ich możliwości, zainteresowań i potrzeb;
  4. działanie na rzecz przełamywania istniejących barier psychologicznych w zakresie postrzegania roli osób starszych oraz przewlekle chorych, w tym chorych psychicznie i niepełnosprawnych w społeczeństwie;
  5. propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
  6. prowadzenie działań proekologicznych;
  7. propagowanie idei wolontariatu;
  8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym niepełnosprawnych.

 Brałam w tym udział!

Przeczytaj TUTAJ więcej na temat mojego udziału w Targach

Przeczytaj mój artykuł:

“Gdzie wzmógł się grzech…”. Ojciec Damazy Macoch i Boże miłosierdzie 


PRAKSEDA COLLECTION Małgorzata Chmielewska uczestniczyła w IV edycji SALONU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w dniu 7 października 2017 r. w godz. 10.00–14.00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
Relację z wydarzenia klikając w tym miejscu.

PRAKSEDA COLLECTION Małgorzata Chmielewska wzięła udział w Przedwakacyjnej III edycji SALONU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w Kielcach w dniu 17 czerwca 2017 r. w godz. 10.00–14.00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. 
Jest to cykliczne wydarzenie skupiające twórców indywidualnych, rzemieślników oraz firmy zajmujące się rękodziełem artystycznym.


Zob. Informację na stronie Radia Kielce

PRAKSEDA COLLECTION Małgorzata Chmielewska wzięła udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, które odbyły się w Kielcach w dniach 12-14 czerwca 2017 r. 
Była to największa impreza wystawiennicza w dziedzinie budownictwa sakralnego oraz sztuki sakralnej wszechstronnie prezentująca oferty produktów, artystów, przemysłu i rzemiosła, które służą pracy duszpasterskiej i kultowi religijnemu.

Zapraszam do mojego sklepu
PRAKSEDA COLLECTION   

“Prakseda Collection”

www.praksedacollection.pl

Hits: 5319